Situering

De Finoven is een bouwpakket van http://www.tigchelkachels.nl" . De finoven 36 om meer precies te zijn. De finoven moet een oppervlakte van 200 m2 kunnen verwarmen. Toch in het grootste deel van het jaar. Er is ook een CV op aardolie aanwezig, maar we hopen die nog weinig nodig te hebben.
De Finoven moet zich bevinden zoals in de schets op de volgende foto: Onderaan de gelijkvloers met keuken, eetplaats die overgaat in de traphal. De finoven wordt gebouwd in de overgang van de eetplaats naar de traphal. Boven is er een slaapkamer een zithoek en langs de andere kant computerruimte en leesplaatsjes. De deuren naar de badkamer en andere ruimtes zullen waarschijnlijk meestal open staan om te kunnen meegenieten van de finoven-warmte. De warmtemuur op basis van rookgassen die start in de keuken en eindigd in de zithoek moet de enertie en de stralingsbereik van de finoven maximaliseren.

Plannen

Op de de volgende schets zie je een eenvoudige tekening van de finoven + warmtemuur. Die twee staan in de praktijk haaks op mekaar, maar is niet relevant voor deze eenvoudige schets. De verbrandingsgassen zoeken eerst de hoogste regionen van de finoven op, om dan tijdens afkoeling af te zakken tot in de zitbank. Na de zitbank gaan de rookgassen terug de hoogte in, om daarna sterk afgekoeld af te zakken tot de ingang van de schouw rechts onderaan. Doordat de temperatuur van de rookgassen, zeker in het begin van de stookbeurt, zeer laag zullen zijn is trek een probleem in deze opstelling. Een mogelijke oplossing hiervoor is een bypass die de warmtemuur in eerste instantie omzeilt, om zo eerst de schouw op te warmen. Initieel dacht ik die rechts bovenaan in de finoven te stoppen. Maar eigenlijk is dat een beetje een risico: als de warmtemuur niet goed werkt, zal de bypass blijvend op een kier moeten staan. Met een minder goed werkende finoven als gevolg. Een alternatief is de bypass te plaatsen in de overgang van de finoven naar de warmtemuur (zitbank). Een derde mogelijkheid voor de bypass is bovenaan in de warmtemuur. Maar da's minder practisch en het warmt de onderkant van de schouw niet op. Als blijkt dat de bypasslang of steeds open moet dan is een ventilator in de schouw een alternatief. Een andere bedenking is uiteraard om de bypass volledig te vergeten en onmiddelijk de ventilator-oplossing te kiezen. Op die manier zal de warmtemuur optimaal benut worden.

Hier van foto's van de ruimtes: Hier beneden, boven op de trap, en zicht op de nog te bouwen warmtemuur vanuit de zithoek:

De Werken

De werken zijn gestart. Eerst een gat maken voor de aanzuiging van verbrandingslucht uit de kelder, daarna een laag cellenglas, duur maar hopelijk effectief.

De eerste laag leemstenen is gerealiseerd. En hupla, de interne keuken staat er ook al.

En dan maar steentje rondmetselen, het vele werk om de stenen op maat te maken valt wat tegen.

Hier een zicht op een van de twee terugstroomkanalen in wording.

En hoger, ... . De bovenkant van de finoven krijgt vorm.